Phối Cảnh Nhà Phố 4x15m

nha-pho-3-tang-4x15m
Phối cảnh nhà phố 3 tầng 4x15m
nha-pho-3-tang-4x15m
Phối cảnh nhà phố 3 tầng 4x15m
nha-pho-3-tang-4x15m
Phối cảnh nhà phố 3 tầng 4x15m

Mặt Bằng Nhà Phố 2 Tầng Đẹp

nha-pho-3-tang-4x15m
Mặt bằng trệt nhà phố 2 tầng 4x15m
nha-pho-3-tang-4x15m
Mặt bằng lầu 1 nhà phố 2 tầng 4x15m